Patch Art

Deneysel/Görsel Bir Oyun Önermesi-II İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde eğitim almış bir grup genç sanatçının işlerinden oluşan sergi, tekstilin ana malzemesi olan “kumaş”ın sanat eseri üretim aracı olarak kullanıldığı röprodüksiyon eserlerden oluşuyor. Giysi tasarımında yan yana getirilmesi pek mümkün olamayan birçok kumaş ve desenin eğlenceli biçimde bir araya getirildiği…