Serenay Şahin: ellerim kudretim, öyleyse ben deliyim…

serenay-web

 

ellerim kudretim, öyleyse ben deliyim…

Sergi: 17 – 29 Kasım 2018
Açılış: 17 Kasım 2018 – 18:00

ne yana gidebilirim?, her yere her hangi bir yere
yarın başka bir şeye inanacak, ertesi gün bir başkasına. Bu gitmek istediğin yere bağlı,
Şeklin düzgünlüğünün pek önemi yok
ve değişkendir sezgileri
Zamanın eyvahları : . Eyvah, Leh ile Aleyh’in arasında mı oturacaksın?
ne diyorsam onu demek istiyorum,
önemli-önemsiz-önemsiz-önemli…
benim deli olduğumu nereden çıkarıyorsun
! Hakikat hiçbir zaman dediği dedik birinin kollarına bırakmamıştır kendini.
Quod erat demonstratum!

!? Kurşuna iğne batır

ger-büz-yayla
compositio

idraki tüm derin kuyuların:
,yeni
değerler yaratan kim varsa.

Conatus

kurşun – kil – iğne – iplik – taş
sonra aritmetiğin çeşitli dalları: hoplama, zıbarma, dönme, çarpıtma.
ellerim kudretim. demek ki ben deliyim.
bakar görmez, söyler söylemez
: “Masum-
dur onlar, küçük varoluşlarında.”
: “Suçludur tüm büyük varoluşlar!”
Kaç dostum,

Gittikçe garipleştikçe gittikçe garipleşiyor!” diye haykırdı Alice
bat – del – dik

gelişler gidişler intermezzo dallan budaklan

concipere

asamblaj tekrar fark tekrar asamblaj

denk geliş

çabuk şunun kafasını uçurun!! görmek için çok hızlı duymak için çok yavaş

intellectualized

time is space
“Herkes kendi işine baksa”, diye homurdandı Düşes, “dünya şimdikinden daha hızlı

dönerdi mutlaka.”
Demek ki deliyiz oluş
plying between

always seeking direct vision

the only thing to do is to go ahead

yok artık
Saçma! what we done, we can undo
Kaç dostum iş işler kudret dişler
Afrika çoğu kez kahverengidir. Ancak oku ve yayı olan birisi susup da oturabilir sessizce:
represent – present – presence
bize gerekli olan ip cambazı dengesi neşe her daim !

Neye Muktediriz?
: ellerim kudretim. öyleyse ben deliyim….

toprak – su – ateş – rüzgar
hareket ve sükunet oranı

demek ki yalnızca bileşmeler var. Nokta.

returning is being of becoming .. kuşkuyla.. ve, ve masumca..

bakteri virüs canlı türleyiş quod spectat
no mad

neither the periphery nor the center
ben kendim değilim ki kendi dediğimi açıklayabileyim
ne diyorsam onu demek istiyorum,
olasılıklar, -hareketleniş potentia, potentia agendi…,

,vis existendi

her şey çaba harcar.