Hasip Pektaş: Ekslibris Sergisi

HP_Sergi_Afis

Hasip Pektaş: Ekslibris Sergisi

22 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019

Açılış: 22 Aralık 2018 18:00


“….. yaklaşık son yirmi yıl içinde, ekslibris sanatı, salt kişisel çabalarla, özverilerle sesini duyurmaya başlamış ve böylesine kısa bir süre içinde inanılmaz ölçüde hem namlanmış,
hem de taraftar bulmuştur.

Bugün, ülkemizde de sadece ulusal boyutta değil uluslararası çapta da yarışmalar yapılmakta, bireysel ve karma sergiler açılmakta, yurt dışı yarışmalara ve sergilere Türk sanatçıları da davet edilmekte, koleksiyonlarda Türk sanatçıları da aranır olmaktadır. Sanat eğitimi veren kurumlarımızın hemen hemen tümünde uygulatılmakta ve geleceğin sanatçılarına ekslibris de öğretilmektedir.

Diyebilirim ki, ülkemizde, sanatın hiçbir alanı bu denli hızlı bir gelişme gösterememiştir. Hem hızlı, hem de sağlam temellere oturtulmuş olarak. Hem bireysel, hem kurumsal olarak ve hem de kurumsallaştırılarak… Bütün bu gelişim eğrisinin içinde, başlangıcından bu yana tek bir isim hemen dikkati çekmektedir: Hasip Pektaş.

Gözleyebildiğim kadarı ile Pektaş, profesyonel bir sanatçı olarak uzun yıllar tek başına daha sonra da oluşturduğu yandaşlarıyla tüm gücünü ekslibris alanına yönlendirmiş ve eşine ender rastlanır bir özveriyle, bu sanatın ülkemizde de hak ettiği yeri bulabilmesi için çaba sarf etmiştir.

Ekslibris sanatının ülkemizde tanıtılması ve yaygınlaştırılması için pek çok kentimizin yüksek öğretim kurumlarında konferanslar verdiğine ve atölye çalışmaları yaptığına bizzat tanık olmuş bulunmaktayım. Şahsi çabaları ile organize ettiği uluslararası sergiler ve yarışmalarla da sadece Türk sanatçılarını tanıtmakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizi ve ülkemiz değerlerini de tanıtmıştır. Bu bağlamda da İstanbul Ekslibris Derneği Başkanı Sayın Pektaş’ı takdir etmek ve desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Ekslibris sanatının her tekniğinde sayısız eserler veren sanatçı son sergisinde özellikle ‘bilgisayar tekniği’ ile ürettiği yapıtları bizlere sunmuştur…..”

Sıtkı M. Erinç.
“Türkiye’de Ekslibris Sanatı” isimli katalog yazısından bir alıntı.


Hasip Pektaş, 1953’de doğdu. 1974’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1987-2007 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde çalıştı. 1995’de Doçent, 2001’de Profesör oldu. 2003-2006 yıllarında HÜ GSF Dekanlığı yaptı. Halen Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi GSF Grafik Bölümü’nde de ders vermektedir. Türkiye’de Ekslibris’in tanınması ve yaygınlaşması için yoğun çaba harçamaktadır. 4 baskısı yapılan “Ekslibris” hakkında bir kitabı vardır. 2003, 2007, 2010 ve 2018’de 4 Uluslararası Ekslibris Yarışması’nı, 2008’de 1. Uluslararası Baskıresim Bienali’ni, 2010’da 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi’ni organize etti. İstanbul Ekslibris Derneği başkanıdır.

Ödüller:
2009 Yaroslavl Uluslararası Ekslibris Yarışması, “İkincilik Ödülü”. Yaroslavl – Rusya.
2008 XXXII. Uluslararası Ekslibris Bienali “Mansiyon”. Pekin – Çin.
1996 III. İtalya-Türkiye Ekslibris Bienali, “Birincilik Ödülü”. Ortona – İtalya.
1989 AFSAD 7. Ulusal Fotograf Yarışması, “Kültür Bakanlığı Özel Ödülü”.1988 Fotograf Dernekleri 1. Ulusal Yarışması, Saydam “Başarı Ödülü”.
1974 Ressam Şeref Akdik Resim Yarışması, Baskıresim “Özel Ödülü”.