Kaygı, Güven, Bunaltı

afişweb

 

Kaygı, Güven, Bunaltı

Fotoğraf Sergisi
9-25 Şubat 2019

Galeri Mod, 9-25 Şubat tarihleri arasında “Kaygı, Güven, Bunaltı” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Fotoğraf Lisans eğitimi, Honar Üniversitesinden Fotoğraf Yüksek Lisans eğitimi bulunan, Honar, Tahran ve İslam Azad Üniversitelerinde fotoğraf dersleri veren, küratör ve fotoğraf sanatçısı olarak birçok proje gerçekleştiren ve İran’daki tüm endüstriyel yapıları fotoğraflamasıyla bilinen İranlı fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Mohammad Ghafouri’nin küratörlüğünde düzenlenen sergide, İran’lı çağdaş fotoğraf sanatçılarının çalışmaları yer alıyor. Doğa, beden ve toplum üçgeninde boyut kazanan insan yaşamının içine düştüğü kaygı, bunaltı ve güven sorunları üzerine görsel yaklaşımlarını ve yorumlarını yansıtan sanatçılar, bu sorunları kuşatılmışlığın bir göstergesi olan en temel geometrik biçimin, karenin içine ifade etmeye çalışıyorlar. Hem temel bir geometrik biçim, hem de bir kontrol simgesi olarak kare biçiminin katılığı, baskınlığı ve hatta iktidarı vasıtasıyla ortaya çıkan bunaltıyı çerçeveleme kaygısı, bu sergideki asıl vurguyu oluşturuyor.

AJE Sanat grubuna dahil; Masoud Nasiri, Shima Rastgordani, Maryam Nematollahi, Golnaz Broomandi, Shahrzad Najafi, Maryam Amir, Tahmineh Nasouri, Niloofar Mirzadi, Seyed Saeid Khataeipour, Seyed Hossein Khalili, Arman Golestaneh, Hamed Shojaei, Kiana Sheykhan, Mohammad Khezriani, Mohammad Ebrahimi’den oluşan, İran fotoğraf sanatına yeni bir soluk getiren genç sanatçıların çalışmaları, 9 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da yapılacak açılış kokteyli ile son yıllarda özellikle genç sanatçılar için alternatif bir mekan olarak adını duyuran Kadıköy Galeri Mod’da İstanbullu sanatseverlerle ve sanatçılarla buluşuyor.


İnsan yaşamı, beden, doğa ve toplum üçgeninde bir boyut kazanmıştır. Bu boyutu oluşturan ögelerin kontrol edilemezliği, insana tarihsel bir kaygı yüklemiş ve onu üstesinden gelinemeyen zorluklar içinde bırakmıştır.

Güven arayışı ise, insanın kurtulmaya çalıştığı bu zorluklara ve tarihsel kaygıya karşı doğal bir davranışıdır. Bu davranış, aslında insana özgü istek ve arzuları bastırma tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan, güven duygusunu yaratmak için erteleme ve tatmin ikilemi arasında kendini hapsetmek zorunda kalmaktadır.

Arzuların ‘oto-kontrol’ olarak nitelenebilecek bu davranışla sınırlandırılması, asıl ve gerçek deneyimlerin yaşanmasını imkansız hale getirmekte ve aslında mutluluğa ulaşma yollarını tamamen tıkamaktadır. Başka bir deyişle bu ‘kontrol’ olgusu, insanı bunaltı ve hoşnutsuzluğa doğru sürüklemektedir.

Bir kontrol simgesi olarak kare biçimin katılığı, baskınlığı, hatta iktidarı vasıtasıyla insanların doğal yaşamındaki bu bunaltıyı çerçevelemek kaygısı ve çabası bu sergideki asıl önceliği oluşturmaktadır. Sergiye katılan sanatçılardan kaygı, bunaltı ve güven konularındaki görsel yaklaşımlarını ve yorumlarını, kuşatılmışlığın bir göstergesi olarak en temel geometrik biçimin, yani karenin içine oturtmalarını beklenmektedir.