Görmeyi Öğrenmek: Görsel Kültür

 

alişimşek

Sanat tarihinden, göstergebilime; sinemadan fotoğrafa ve çağdaş sanata, görsel kültürden görsel ideolojiye, imgelerin bizle ilişkisini içeren ve beş hafta boyunca devam edecek olan “Görmeyi Öğrenmek” semineri, aynı zamanda kavram ve proje üretmeye de yoğunlaşıyor.

Nasıl görürüz veya nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan, iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekan ideolojik olarak temsil edilebilir mi? Fotoğraf ve sinemadan, günümüz likid (akışkan) imgelerine, görselliğin sınıfsal bir tarifi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin bir sorunlu yapısı var mıdır?. Haiku ve minimalizmden cool fotoğraflara: Soğuk Görme nedir? Postmodernizm değişecek mi? Ya da imgeler ve ironi yeniniden mi tanımlanacak?

Bilgi ve Rezervasyon: 0531 382 61 33

1. HAFTA
Metonomi ve Metofor
Diyalektik İmge Nedir?
Görsellik ve İdeoloji
Görsel konumlanma (Özne pratikleri)
Görsel Düşünme Nedir?

2. HAFTA
Görseli Nasıl Okuruz?
Temel Biçimler: Klasik, Gotik, Barok ve Rokoko
Romantizm ve Enkaz İmgeleri
Güzel-Yüce Arasında Görsellik

3. HAFTA
Modernizm ve Kadrajın İcadı
Flu Görme ve Eriyen Kadraj
Fotografik İmge
Sinematografik İmge (Alan Derinliği, Dışavurumcu Görüntü)
Kolajın Fenomolojisi
Neden Siyah-Beyaz Görmeyiz?

4. HAFTA
İmgelerde Devrim
Sınıf ve İmgeler
Yoksullar Nasıl Görür?-Sefaletin Estetiği
Dada-Sürrealizm-Kübizm
Avangarde İmge nedir?
Fotograf ve Modernizm
Zen, Haiku ve Fotograf: Sessizin Estetiği

5. HAFTA
Dışavurumculuk Sonrası: Pop İmge
İroni-Parodi-Pastiş
Postmodern İmge
Simülasyon ve Likid Görme
90 Sonrası Fotoğraf
Kavramsal Sanat Nedir?
Plastik Düşüncenin Sınırları

alişimşek2