Love, Fear, Freedom

Aşk, Korku, Özgürlük (Eshgh, Tars, Azadi)

Eşcinsellik hem rejim hem toplumun karşı çıktığı ortak bir hedeftir. 43 yıla aşkın süredir İran İslâm Cumhuriyeti, ülkelerinde eşçinsellerin var olduğunu reddetmektedir. İran, eşcinsellerin cinsel yönelimleri nedeniyle şeriat yasalarına göre halen idam edilme tehlikesi altında olduğu birkaç ülkelerden biridir. Sonuç olarak, eşcinsel erkek ve kadınlar sistematik baskı, ayrımcılık, aile reddi ve hukuki sorunlar yaşama korkusu ile karşı karşıyadır. Hayatlarının her günü korku ile geçmektedir. Buna rağmen, Tahran ve diğer birçok şehrin derisi altında altında yaşayan eşcinseller bu kısıtlamaların üstesinden gelmenin yollarını; aşk, yaşam, ve varlıklarını tanıyan bir geleceğin peşinden koşmak adına bulabiliyorlar. Ne var ki, özgürlük düşüncesi henüz ufukta değil.

Aşk, Korku, Özgürlük (Eshgh, Tars, Azadi), İranlı eşcinsellerin günlük yaşamları, mücadeleleri ve aşk arayışları hakkında bir belgesel fotoğraf sergisidir.


Love, Fear, Freedom (Eshgh, Tars, Azadi)

Gays are a target that both society and the regime oppose. For over 43 years, the Islamic Republic of Iran has denied that gays exist in the country. As a result, gay men and women live with systematic suppression, discrimination, family rejection, and judicial problems. They live their lives in fear every day. Despite this, under the skin of Tehran and many other cities, gays find ways to overcome these restrictions so they can pursue love, life, and a future that recognizes their existence. The idea of freedom still seems remote.

Love, Fear, Freedom (Eshgh, Tars, Azadi) is a documentary photography exhibition about Iranian gay’s daily lives, struggles, and their pursuit of love.